Komornik Sądowy Białystok | OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI - Komornik Sądowy Białystok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski, licytacje komornicze, wykonywaniem orzeczeń sądowych o roszczenia...
komornik białystok, komornik, sąd rejnowy w białymstoku, licytacje komornicze, orzeczenia komornicze
270
post-template-default,single,single-post,postid-270,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-06-2015r. o godz. 10:00 w lokalu: 15-587 Białystok, ul. Mieszka I 14/24 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp. Nazwa ruchomości                                                                     Ilość                                    Wartość szacunkowa                                                                 Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Drzwi Porta Twist przeszklone                     1 [szt.]                                             432,00 **)                                                                              216,00
2. Drzwi Porta Twist Caro                                  1 [szt.]                                             432,00 **)                                                                              216,00
3. Drzwi Porta Pełne Minimax                          1 [szt.]                                              202,00 **)                                                                            101,00
4. Drzwi Porta Nova                                            1 [szt.]                                              589,00 **)                                                                             294,50
5. Drzwi Dre Standard                                       1 [szt.]                                              353,00 **)                                                                              176,50
6. Drzwi Stolbud Włoszczowa Pełne               1 [szt.]                                              705,00 **)                                                                              352,50
7. Drzwi Porta Twist                                            1 [szt.]                                              432,00 **)                                                                              216,00
8. Drzwi Londyn Złoty Dąb                               1 [szt.]                                              830,00 **)                                                                              415,00
9. Drzwi Porta Nova                                            1 [szt.]                                              589,00 **)                                                                              294,50
10. Drzwi Porta Focus                                        1 [szt.]                                               747,00 **)                                                                              373,50
11. Drzwi Dre Standard Szpros VC                   1 [szt.]                                              353,00 **)                                                                              176,50
12. Drzwi Porta Nova                                          1 [szt.]                                               589,00 **)                                                                             294,50
13. Drzwi Dre Vetro A                                         1 [szt.]                                               620,00 **)                                                                             310,00
14. Drzwi Dre Vetro B                                         1 [szt.]                                               620,00 **)                                                                             310,00
15. Drzwi Dre Classic                                           1 [szt.]                                               620,00 **)                                                                              310,00
16. Drzwi Dre Standard                                      1 [szt.]                                                353,80 **)                                                                              176,90
17. Drzwi Pol-Skone Impuls                               1 [szt.]                                                658,00 **)                                                                              329,00
18. Drzwi Dre Bulaj L60                                      1 [szt.]                                                438,00 **)                                                                              219,00
19. Drzwi Dre Kanon                                            1 [szt.]                                                398,00 **)                                                                              199,00
20. Drzwi Idea                                                        1 [szt.]                                                373,00 **)                                                                               186,50
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) .Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.